Vyhledávání

Kontakt

Cvičení a hry (výslovnost):

        Jazykolamy, básničky, říkadla

            Dovyprávění příběhu

            Cvičení a hry  (rozumové schopnosti, paměť a pozornost):

            Učení se básničkám, písničkám, hádankám

            Srovnání hraček podle velikosti ( 5 až 10 hraček - zpaměti říct, jak jdou za sebou)

            Vyřizování vzkazů (dítě vyřizuje jednoduché vzkazy jednotlivým členům rodiny)

            Čtení z knihy - vždy, když dítě uslyší předem smluvené slovo (např. princ), zvedne ruku.

            Dětem předříkáváme pravdivé a nepravdivé věty, děti rozeznávají, co je správné.

            Cvičení a hry (myšlení):

            Vyhledávání stejných předmětů

            Najít, co do skupiny nepatří podle tvaru, barvy

            Vyhledávání rozdílů na dvou zdánlivě stejných obrázcích,

            Vyhledávání ukrytých věcí na obrázku),

            Skládání rozstříhaných obrázků,

            Vyhledávání stejných dvojic (Pexeso, Černý Petr, Kvarteto)

            Cvičení a hry ( zrakové vnímání):

            "Kdo dřív uvidí..?"Tuto hru hrajeme na procházce, soutěžíme, kdo dřív uvidí např. paní v červeném kabátě, listnatý strom atd.

            Hledání cesty bludištěm

            Nedokreslené obrázky (dítě říká, případně dokresluje, co chybí)

            Skládáme jednoduché obrázky ze špejlí nebo ze zápalek (domeček, vláček..)

            Cvičení a hry (sluchové vnímání):

            Vymýšlení slov, která začínají stejnou hláskou (písmenem)

            Vymýšlení slov do rýmu

            "Myslím si slovo" - pomocí vhodně volených otázek dítě musí slovo uhodnout.

            Slovní fotbal

   

 

Cvičení na zlepšování obratnosti ruky:  

stavebnice, modelování, navlékání korálků, cvrnkání kuliček, zapínání knoflíků, kreslení do písku a do sněhu, zavazování tkaniček, vystřihování obrázků, hra " Mikádo", házení a chytání míče

 

 

 

 

 

Pracovní listy

Žába

žába.pdf (190 kB)

PL