Vyhledávání

Kontakt

 Čím psát, jak trénovat nácvik na psaní.

 Při kreslení je důležitý správný výběr psacího nástroje (zpočátku silnější pastely - trohranný program, voskovky, kulaté křídy, štětce i  navlékací na prst - prstové,  používat měkké tužky a mastné pastely, svíčkou - tajný obrázek, který přečteme barvou) a jeho správný úchop. Čím je dítě menší, musí mít větší formát na kreslení. Ideální je nekonečná tapeta, tabule, roleta, role papíru, balicí papír připevněný na dveře. Kreslí celá paže až k rameni. Začíná se vstoje, postupně formát zmenšujeme a přecházíme s dítětem do sedu s oporou ruky o stůl.

 

S dětmi můžete kreslit do mouky na vále, do písku, do sněhu, kreslit si vzájemně na záda, ve vaně pěnou, atd.

- začínáme klubkem, pak následuje ovál, oblouk - houpačka, osmičky, různé směry šipek, kličky horní a spodní oblouk

Jak správně držet tužku 

Ukázku správného držení najdete v rubrice Zajímavé odkazy.

ukazovák a palec proti sobě, prostředník = postýlka, na kterém tužka spinká, tužku držíme lehce, palec peřinka - trochu odkrytá, ukazovák = polštář (hlídáme, abychom z postýlky nespadli, aby nám neutekla peřina nebo polštář)

Jak správně sedět při kreslení a psaní  

 - ve stejné výšce lokty jako deska stolu, ideální je šikmá deska stolu, dítě u ní sedí rovně

- správně vysoká židle - aby nohy nevisely, je nutné nohy podložit krabicí = opora

 - záda se neopírají o židli, hrudník se neopírá o stůl

    

Co by dítě mělo umět před vstupem do školy

1.        Oblast sociální:

Ø      Odloučit se na delší dobu od rodičů (musíme vždy volit pro dítě správnou motivaci).

Ø      Regulovat (usměrňovat) své potřeby, chování a přání (musíme dítě zvykat, že splnění určitému přání není možné vždy okamžitě vyhovět)

Ø      Podřídit se práci ve skupině.

Ø      Přiměřeně reagovat na spolužáky a dospělé osoby, spolupráce s nimi.

 Verbální komunikace:

Ø      Správná výslovnost

Ø      Dostatečná slovní zásoba

2. Rozumové schopnosti:

Ø      Chápat jednoduché pojmy souvisejících s časem (dnes, včera, zítra, ráno, poledne, večer)

Ø      Třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu (větší - menší, stůl - židle x jablko)

Ø      Znát barvy - i doplňkové (oranžová, růžová, fialová)

Ø      Mít určité početní vědomosti (např. kolik nohou má pes)

3. Paměť a pozornost:

Ø      Zapamatovat si větu alespoň o osmi slovech a umět ji zopakovat

Ø      Provést úkol podle najednou vydaného pokynu např. " Jdi do kuchyně, vezmi tam lžičku a přines mi ji.")

 4.  Myšlení:

Ø      Rozlišit souvislosti mezi pojmy více a méně

Ø      Orientovat se v řadě (první, poslední, vpředu, vzadu) - trénujeme zpočátku na předmětech, pak na obrázcích, posléze na vlastním těle a těle druhé osoby.

Ø      Pokračovat v řadě na základě určitých souvislostí (např. ssOOs......)

 5.  Zrakové vnímání:

Ø      Vnímat obrázek komplexně, neulpívat jen na jednom detailu (popis obrázku)

                          

6. Sluchové vnímání:

Ø      Rozpoznat první písmeno ve slově

Čteme s dětmi:

 • Předčítejte dítěti každý den.
 • Snažte se najít pro čtení stejný čas, např. před spaním.
 • Seďte u sebe blízko, dotýkejte se, sledujte knihu společně.
 • Nečtěte příliš rychle ani příliš pomalu.
 • Nečtěte příliš dlouho. 5 až 10 minut pro začátek stačí.
 • Pokud Vám dítě přinese knihu a chce číst, začněte hned a tam (pokud je to možné). Pokud nelze předčítat přímo na místě, pamatujte na pozdější čtení.
 • Nechte dítě otáčet stránky.
 • Ukazujte slova, která čtete. Dítě může ukazovat s Vámi.
 • nechte si převyprávět příběh. Nikdy nekritizujte.
 • Pokládejte různé otázky k příběhu, který čtete.
 • Pokud dítě přestává četba bavit, přestaňte nebo vyberte jinou knihu.
 • Dítě musí mít knihy vždy po ruce.