Vyhledávání

Kontakt

Co má umět dítě před vstupem do školy

 

Co by dítě mělo umět před vstupem do školy

1.        Oblast sociální:

Ø      Odloučit se na delší dobu od rodičů (musíme vždy volit pro dítě správnou motivaci).

Ø      Regulovat (usměrňovat) své potřeby, chování a přání (musíme dítě zvykat, že splnění určitému přání není možné vždy okamžitě vyhovět)

Ø      Podřídit se práci ve skupině.

Ø      Přiměřeně reagovat na spolužáky a dospělé osoby, spolupráce s nimi.

 Verbální komunikace:

Ø      Správná výslovnost

Ø      Dostatečná slovní zásoba

            2.        Rozumové schopnosti:

Ø      Chápat jednoduché pojmy souvisejících s časem (dnes, včera, zítra, ráno, poledne, večer)

Ø      Třídit věci podle velikosti, délky, množství, druhu (větší - menší, stůl - židle x jablko)

Ø      Znát barvy - i doplňkové (oranžová, růžová, fialová)

Ø      Mít určité početní vědomosti (např. kolik nohou má pes)

3.        Paměť a pozornost:

Ø      Zapamatovat si větu alespoň o osmi slovech a umět ji zopakovat

Ø      Provést úkol podle najednou vydaného pokynu např. " Jdi do kuchyně, vezmi tam lžičku a přines mi ji.")

                     4.        Myšlení:

Ø      Rozlišit souvislosti mezi pojmy více a méně

Ø      Orientovat se v řadě (první, poslední, vpředu, vzadu) - trénujeme zpočátku na předmětech, pak na obrázcích, posléze na vlastním těle a těle druhé osoby.

Ø      Pokračovat v řadě na základě určitých souvislostí (např. ssOOs......)

            5.        Zrakové vnímání:

Ø      Vnímat obrázek komplexně, neulpívat jen na jednom detailu (popis obrázku)

                              

6.        Sluchové vnímání:

Ø      Rozpoznat první písmeno ve slově

                        Slovní fotbal

8.         Rozvoj motoriky a sebeobsluhy:

            Cvičení na zlepšování obratnosti ruky:

Ø      stavebnice

Ø       modelování

Ø      navlékání korálků

Ø      cvrnkání kuliček

Ø      zapínání knoflíků

Ø      kreslení do písku a do sněhu

Ø      zavazování tkaniček

Ø      vystřihování obrázků, hra " Mikádo"

Ø      házení a chytání míče