Vyhledávání

Kontakt

Zápis do 1. tříd v roce 2013

06.01.2013 14:12

     15.1. 2013 od 14. 00 hodin do 18. 00 hodin 

     16.1. 2013 od 14. 00 hodin do 17. 00 hodin

     S sebou: rodný list dítěte a OP zákonného zástupce

     Odklad školní docházky

     Rodiče jsou povinni zapsat dítě do 28. února 2013.

Formulář žádosti o odklad školní docházky si můžete vyzvednout buď v době řádného zápisu nebo po dohodě u vedení školy. Podána musí být co nejdříve, nejpozději do 20. května 2013.

   Věříme, že si vyberete právě naši školu. Bude to dobrá volba a správné rozhodnutí.

Co nabízíme

Mikulka je škola, která vzdělává a vychovává děti již 33 let.

Má tradici a zkušený pedagogický sbor, který se snaží o to, aby se dětem ve škole líbilo a staly se slušnými lidmi. Absolventi naší školy odcházejí dobře připraveni na další středoškolské vzdělávání.

Preferujeme moderní formy vyučování a přátelské prostředí.

Vstřícná komunikace a spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá.

I v letošním školním roce jsme vedle běžných tříd otevřeli jednu 1. třídu jako třídu sportovní. Děti této třídy mají navýšený počet hodin běžné tělesné výchovy o 1 hodinu týdně (vede třídní učitelka). Dále nabízíme dvakrát týdně odpolední tréninky pod vedením odborných trenérů, např. : rytmika (tanec, balet, pohybové aktivity), kopaná, atletika, míčové hry.

Stejnou nabídku budou mít i Vaši prvňáci.

Od února také začne naše tradiční Hra na školu.

Hra na školu

Již zapsané žáčky do prvních tříd zveme tradičně od února do školy v odpoledních hodinách. Děti jsou rozděleny do menších skupinek a ve třídě si s paní učitelkou formou her zkouší, jaké to ve škole bude. Nenásilnou formou se na školu připravují, poznávají prostředí a budoucí kamarády.

Rodičům předškoláků mezitím další paní učitelka poskytne užitečné rady a informace pro usnadnění vstupu do školy. Každé setkání je zaměřeno na určitou oblast: na držení tužky a uvolnění ruky, na správnou výslovnost, na sociální chování dětí, na rozvoj matematických představ a podobně.

Zkušenosti z minulých let dokládají, že se dětem se ve škole líbí a mizí strach z neznámého prostředí. Důležitý je i poznatek, co je třeba ještě vylepšit, aby start v první třídě byl bezproblémový.

Co by měl umět váš předškolák, než nastoupí do školy?

S nástupem dítěte do školy se výrazně změní chod celé rodiny. Pokud máte již starší dítko školou povinné, dovedete si představit, co to znamená. Prvňáčkovi se musíte věnovat, dodržovat pevný režim, školu nelze vynechat. Veškerá péče a důslednost se určitě vyplatí. S nastolenými návyky svému dítěti, ale také sobě, usnadníte další školní léta. Můžete také výrazně ovlivnit dobrý start své ratolesti v první třídě.

Co vše potřebuje dítě umět, když jde do první třídy?

  • Správná výslovnost

Ideálně by mělo dítě dokázat vyslovit všechny hlásky do nástupu do základní školy. Chodit v první třídě na logopedii a ještě zvládat školu, by znamenalo pro dítě další zatížení. Toleruje se nesprávná výslovnost hlásek R,Ř.

  • Nemělo by plést či zaměňovat hlásky. Mělo by zvládnout vyjádřit, co vidělo, prožilo, umět se naučit básničku, říkadlo. Pokud má dítě vadu řeči (a chybějící zuby nejsou příčinou, aby dítě mluvilo špatně), je třeba vyhledat odbornou pomoc.
  • Soustředěně naslouchat mluvenému slovu – vyprávění, pohádce. Tuto funkci nemůžete svěřit televizi. Děti při sledování pořadu v televizi vnímají hlavně obraz a slovo je pro ně často nepodstatné.
  • Na základě sluchového vnímání umět rozkládat slova na slabiky, poznat první a později i poslední hlásku slova. Tady je potřeba opět pomoc rodičů – nácvik formou her (Co slyšíš na začátku slova LODIČKA? Co slyšíš na konci slova KUŘÁTKO?) Vhodnou hrou je také slovní kopaná. Sluchovou paměť může procvičit hra na tichou poštu.
  • Zopakovat větu o osmi až deseti slovech.
  • Předškolák by měl dobře vnímat zrakem detaily – poznat rozdíl například písmen M – N, B – D.
  • Důležitá je také prostorová orientace, rozlišení pravé a levé strany.
  • Pro nácvik psaní je důležitý pohybový vývoj, především jemná motorika. Dítě by si mělo hodně kreslit a omalovávat. Nepodceňujte rady, které jsme vám ve Hře na školu dali k uvolňování ruky, držení tužky, správnému sezení při kreslení či výběru tužek a pastelek. Špatné návyky se jen těžko odstraňují.
  • Sociální zralost je dalším předpokladem pro úspěšné zahájení školní docházky. Dítě musí umět přiměřeně komunikovat s dospělými a mít zdravý vztah ke svým vrstevníkům.

Určitě máte nyní pocit, že je toho před vstupem do školy moc. Věnujte dítěti svůj čas a uvidíte, že se Vám to vyplatí. Společně si hrajte, vyprávějte i naslouchejte a odpovídejte dítěti na otázky.

Nikdy ho školou nestrašte a nedovolte to ani nikomu z rodiny a okolí. Nesrovnávejte jeho pokusy a pokroky se sourozenci a kamarády. Předškolák potřebuje získat pocit jistoty, potřebuje se do školy těšit a věřit, že to zvládne.

Hodně ho povzbuzujte a chvalte. Hra na školu Vám bude pomocníkem.

Děkujeme Vám, že se svým dětem věnujete a těšíme se na spolupráci s Vámi.